27 авг 2014 ... Стали возрастать межплеменные распри, постепенно братоубийственные войны истощали силы народа. И тогда Байтик баатыр ...

  www.open.kg

7 дек 2017 ... Байтик-баатыр - сын знаменитого вождя солтинцев Канай-баатыра. А отцом Канай-баатыра был выдающийся кыргызский вождь ...

  mp.kg

Главная · О библиотеке · Миссия НБКР · НБКР Сегодня · История библиотеки · Отделы библиотеки · Центры библиотеки · Выполненные проекты ...

  nlkr.gov.kg

Чоң атасы Атаке баатыр өз убагында жалпы кыргыз элине таанымал ишмер ... Байтик Канай уулунун чакыруусу менен келишкен орус аскери Пишпек ...

  ky.wikipedia.org

Шабда́н Джанта́ев (более известен как Шабда́н-батыр (кирг. Шабдан-баатыр ); 29 октября .... Кыргызча · Править ссылки. Эта страница в последний раз была отредактирована 19 июня 2018 в 18:29. Текст доступен по лицензии ...

  ru.wikipedia.org

17 янв 2018 ... кыргыз. Знание языков. кыргызский. Образование. Окончил среднюю школу им. Стрельникова. Трудовая деятельность. На протяжении ...

  www.turmush.kg

Кыргыз элинин тарыхындагы окуялар, элдин жашоо турмушу, .... АБДЫРАХМАН Кучак уулу – элчи, сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр орус императору Екатерина ...... «Баракан жө-нүндө баян» (1912) аттуу чыгармасы.

  bizdin.kg

31 янв 2017 ... глава сельской управы Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области. ... С 2013 года является председателем айыл окмоту Кыргыз-Ата. .... На Байтик Баатыра водителю троллейбуса №5 за нарушение ПДД ...

  www.turmush.kg

Басылма күнүнө кыргыз жана орус тилдеринде 300дөн ашык маалымат жарыялайт. Учурда Turmush.kg сайтынын өлкөнүн аймактарындагы ...

  www.turmush.kg

Басылма күнүнө кыргыз жана орус тилдеринде 300дөн ашык маалымат жарыялайт. Учурда Turmush.kg сайтынын өлкөнүн аймактарындагы ...

  kara-kul-t.turmush.kg

Байтик биринчи Кокон хандыгы менен оз ара ынгайлуу дипломатиялык мамиледе болгон. Пишпек чебинин беги Рахматулла даткага карата 1862-жылдагы которулуштун кол башында Байтик баатыр турган. Солтонун жоокер баатырлары Дуулат...

  tyup.net

Байтик Канай уулу (1823, Чүй өрөөнү – 1886, Чүй өрөөнү, өзүнүн кыштоосу, азыркы Байтик өрөөнү) – солто уруусунун чоң манаптарынын бири. Байтиктин түп аталары Тагай бийге барып такалат. Байтик Орто Азияда Кокон хандыгы үстөмдүгүн жүргүзүп турган доордо жашаган.

  ky.wikipedia.org

Байтик баатыр — сын знаменитого вождя солтинцев Канай баатыра. А отец Канай баатыра — выдающийся кыргызский вождь общенационального значения, дипломат и чечен (оратор, мудрец) XVIII века Тулеберди баатыр. И далее по восходящей прародители Байтик баатыра...

  slovo.kg

1862-жылы Байтик баатыр Кокон хандыгына каршы чыккан Чүй өрөөнүндөгү солто уруусунун көтөрүлүшүн жетектеген.

  aimakpress.kg

Байтик-баатыр - сын знаменитого вождя солтинцев Канай-баатыра. А отцом Канай-баатыра был выдающийся кыргызский вождь общенационального значения, дипломат и чечен (оратор, мудрец) XVIII века Тулеберди-баатыр. И далее по восходящей прародители Байтик-баатыра...

  mp.kg

БАЙТИК БААТЫР, Б а й т и к Канай у у л у (1817, Чүй өрөөнү – 1886, Чүй өрөөнү, өзүнүн кыштоосу, азыркы Байтик өрөөнү) – солто уруусунун чоң манаптарынын бири. Байтиктин түп аталары Тагай бийге барып такалат.

  erkindik.ru

И тогда Байтик баатыр одним из первых смело выступил против тирании Кокандского ханства. Он видел только один выход из сложившейся

  www.open.kg

Мировые новости: