Этиш — Заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирүүчү сөз түркүмү этиш деп аталат. Этиштер эмне кылды ? эмне кылып жатат? эмне болуп жатат ? кантет ? деген ...

  ky.wikipedia.org

каада-салттын колдонууга ыңгайлуулугун белгилеп, анын мамилелерди түзүүдөгү мааниси жөнүндө мындай деген: “Традиции в человеческих взаимоотношениях .играют ...

  www.academia.edu

суйло деген создун синоними эмне start=180 · Кыргызча суйло - перевод на русский язык - translatero.com · Кыргыз диaлекттери жaнa эски кыргыз сөздөрү, архаизмдер.

  test.ent-2014.kz

мүнѳттүн ичинде ал эмне деген тамак жасай алат?). ... табыш тууранды сөзүнүн дагы башка ... комуздан чыккан үн, комуздун ойнолушу деген метафаралык кыйыр мааниси.

  vak.kg

Бул макалада журок деген создун устундо ... start is a synonym of outbreak; Wd ... Аннотациясы: Бул макалада кыргыз маданиятындагы «от» деген сөздүн мааниси жана ...

  muk.iuk.kg

... эмне жаңылык ачкандыгын түшүндүрүү балдар үчүн ... деген образ калыптанат. Кризисти көпчүлүк учурда ... 180 жана 360 градуска жылуу менен ордунда бурулуу. «Өз ...

  kao.kg

Эмне үчүн сизге … болбосун. - шире ичүүгө. - эсалып ... Во сколько начало концерта? -музыка укканды ... Page 180. 180. Держитесь левой (правой) стороны. Не ...

  tili.kg

5 июн. 2023 г. ... Эмне , мени сагындынбы?.. Мен да сени ... -Оозеки жана жазуу кепте болот,болчу,керек деген создор жыш колдонулуп калат. ... 72/144/180 ч. от 2200 ...

  infourok.ru

2005-жылы биз ―Кут билим‖ гезитине ―Окуучунун ден соолугу чың болсо, окуу ийгиликтҥҥ болот‖ деген макаланы жарыялап, ― балдардын ден соолугунун начарлап ...

  www.oshsu.kg

... создун ролу 2.Басылмаларда журналистиканын ... Заметка деген эмне? 5.Репортаж жөнүндө ... 180 378 сап[2]; С. Каралаевден — 84 830 сап [3] ; М. Чокморов — 103 ...

  avn.arabaev.kg

Page generated - 0.724298954 (b1cb03861fb05930ea2ef0bc8ea6b7d9)