Start by pressing the button below! Report ... жумуртка менен бутерброд. CA ARD nm 1. өрдөк ... жоруу, жоромолдоо, божомолдоо; conjecture sur l'avenir келечек ...

  epdf.pub

Демек, «Айгине» уюму тарабынан өткөрҥлҥп жаткан. Page 120. 120 ... Алдымдан аң туш келсе жыгылбай, жар туш келсе кулабай өтөм. ... жумуртка жебейм. Ушунун баары ...

  aigine.kg

өз боюна карабаган. (киши). abur: ~ cubur 1. маалсыз, туш ... көк жөтөл. boğmak I 1. муунтуу. 2. чөмºлтºº, кап- boğmak bloklaşmak. Page 120. 120 ... жумуртка. ( ...

  turuz.com

жумуртка басып жаткан башка бир газала жєнїндє ырдайт. ... туш-тарабын ургулай, тепкилей берди. Озондоп ... философчо ойлонуу, ой жоруу жєндємї анын рух кыртышына ...

  literatura.kg

жаткан жумуртка асманда учкан куш болот (букв.: лежащее на ... эркекке жалжаке катын туш келет, т.е. развязному ... вать — иликтөө-; исследовать изилдөө-; толковать ...

  new.bizdin.kg

... 120 курсантов. Им была предложена анкета, одним ... (туш керуу) мотивдердин адабий процесстеги ээлеген орду, маани- мацызы тууралуу кеп козголот. Туйундуу сездер: ...

  mnu.kg

... жумуртка' > ондогло- 'жумуртка туу', буувей ... жоруу ниетинде айтылат. Ак түстүү жан ... 120 бб. 2. Гапаров С. Синтаксический строй кир- гизских пословиц и ...

  www.iaau.edu.kg

Эт жебеген куш болбойт, эки жакшы туш болбойт, эки жакшы туш болсо, чамгары ыш болбойт (макал). Жогоруда келтирилген сөздөр, макалдар Махмуд Кашкаринин ...

  vak.kg

... 120 ДИ С ... ирегесинде жүрүү ирик1 (кой), ириги, ирик- иркил- (топтол-) фольк. ирегелеш ке иркилт-, иркилтт и иреже (туш ... жумуртка робу, палеоантроппу пайгамбар ...

  www.scribd.com

Өз аты — Чынаалы, «Бозуул» деген ысым ылакап аты (Сагымбай Орозбаков, Кол жазмалар фондусу, 575-инв., 120-б.). ... Болжолдоо, жоромолдоо, ой жоруу. ... туш кийиз.

  el-sozduk.kg

Page generated - 2.2690010071 (dcf57575b2b6bb908b3d0f8dc35d17c8)